ODLUKA O ODABIRU

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 06. srpnja 2023. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI

evidencijski broj nabave JN 4-23, procijenjene vrijednosti nabave 19.500 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja Vindija d.d., Međimurska 6, 42 000 Varaždin, čija je ukupna cijena 17.739,39 EUR bez PDV-a.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.