Odluka o poništenju u postupku nabave – Mlijeko i mliječni proizvodi

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 27. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

U postupku nabave Mlijeko i mliječni proizvodi evidencijski broj nabave JN 4-23, procijenjene vrijednosti nabave 19.500,00 € bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.