Odluka o poništenju u postupku javne nabave – uredski potrošni materijal

Zagreb, 22. veljače 2024.        

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 22. veljače 2024. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

U postupku nabave

UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL

evidencijski broj nabave JN 1-24, procijenjene vrijednosti nabave 11.000 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, zbog nedovoljno osiguranih financijskih sredstava u financijskom planu temeljem članka 298. stavka 1. točke 9. ZJN, odbija se ponuda ponuditelja Inkomas d.o.o., VII Trokut 9B, 10 020 Zagreb,čija je ukupna cijena 17.534,06 EUR bez PDV-a.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.