Obavijest za pacijente – usluge konzultacije liječnika specijalista

Tijekom aktualne epidemiološke situacije s COVID – 19 Poliklinika SUVAG pruža usluge konzultacije doktora medicine specijalista neuropedijatra, specijalista ORL (subspecijalista audiologije i fonijatrije), psihijatra i neurologa temeljem A5 uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite (bez dolaska osigurane osobe) putem slijedećih E-mail adresa:

NEUROPEDIJATAR: neuropedijatar.suvag@net.hr
ORL: svlahovic@suvag.hr, iaras@suvag.hr
PSIHIJATAR: psihijatar@suvag.hr
NEUROLOG: nrunjic@suvag.hr