OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

(objava na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Poliklinike SUVAG dana 09. 11. 2021. godine)

Poliklinika SUVAG obavještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj za poslove radnog mjesta Tajnik škole jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, da je nakon provedenog natječaja izabrana:

Karla Tosenberger, struč. spec. admin. publ.

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Poliklinici SUVAG.

U Zagrebu, 17. 12. 2021. godine