OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

(objava na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Poliklinike SUVAG te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25. 02. 2021. godine)
Poliklinika SUVAG obavještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj za poslove radnog mjesta Fonetski ritmičar (stimulacije pokretom), jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, da je nakon provedenog natječaja izabrana:

Nikolina Medak, mag. prim. educ. i sveuč. prvostupnica suvremenog plesa

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Poliklinici SUVAG.
U Zagrebu, 17. 03. 2021. godine