Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijem u radni odnos

(objava u Narodnim novinama broj 55/2024 dana 10. 05. 2024. godine)

Poliklinika SUVAG obavještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj za poslove radnog mjesta Audiorehabilitator, na neodređeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj da je nakon provedenog natječaja izabrana:

Dora Kurtović, mag. logopedije

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Poliklinici SUVAG.

U Zagrebu, 11.6.2024. godine