Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijem u radni odnos

(objava u Narodnim novinama broj 48/2024 dana 24. 04. 2024. godine)

Poliklinika SUVAG obavještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj za poslove radnog mjesta Audiorehabilitator, na neodređeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj da je nakon provedenog natječaja izabrana:

Tea Eterović, mag. educ. phon.rehab.

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Poliklinici SUVAG.

U Zagrebu, 20.5.2024. godine