ELEKTROAKUSTIČKI VERBOTONALNI UREĐAJI ZA OPREMANJE LOGOPEDSKE AMBULANTE – poziv za dostavu ponuda – Rezultati natječaja

ELEKTROAKUSTIČKI VERBOTONALNI UREĐAJI ZA OPREMANJE LOGOPEDSKE AMBULANTE – Rezultati natječaja

Odlukom o odabiru od 12. studenog 2018. godine, ugovor o nabavi u predmetu nabave ELEKTROAKUSTIČKI VERBOTONALNI UREĐAJI ZA OPREMANJE LOGOPEDSKE AMBULANTE dodjeljuje se ponuditelju VERBOSONIC d.o.o., I. Podfuščak 2, Zagreb.

 

U Zagrebu, 16. studenoga 2018.

 


Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako je objavljen poziv za dostavu ponuda za predmet nabave ELEKTROAKUSTIČKI VERBOTONALNI UREĐAJI ZA OPREMANJE LOGOPEDSKE AMBULANTE sa popratnom dokumentacijom za dostavu ponuda u nastavku.

 

Poziv na dostavu ponude:

 

 

Elektroakustički verbotonalni uređaji za opremanje logopedske ambulante – tehničke specifikacije:

 

 

Ponudbeni list:

 

 

Troškovnik:

 

 

Izjava Ponuditelja o dostavi jamstva: