Škola stranih jezika

 

Adresa: Lj. Posavskog 10, Zagreb
Telefoni: 46 29 661
Faks: 46 55 166
E-mail: ssj@suvag.hr

Godina osnutka: 1961.
Utemeljitelj:
Prof.dr. Petar Guberina
Način rada: AVGS metoda

Škola je član je Međunarodne udruge za AVGS metodu sa sjedištem u Parizu, Francuska.

Škola surađuje s Britanskim savjetom i Aulom Cervantes u pripremanju za međunarodno priznate ispite iz engleskog i španjolskog.

Škola surađuje s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Odsjekom za anglistiku i hispanistiku, kao vježbaonica iz metodike za studente.