Prijava za verbotonalni seminar listopad-studeni 2017.