Odluka o odabiru u postupku nabave – radna i zaštitna odjeća i obuća

Zagreb, 8. ožujka 2024.        

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 8. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave

RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

evidencijski broj nabave JN 7-24, procijenjene vrijednosti nabave 3.680,00 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda poslan na e-mail adrese četiri gospodarska subjekta, odabire se ponuda ponuditelja Vitagal d.o.o., Ante Starčevića 1, 49 000 Krapina,čija je ukupna cijena 2.837,12 EUR bez PDV-a.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.