Odluka o odabiru u postupku nabave – uredski potrošni materijal

Zagreb, 14. ožujka 2024.        

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 14. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave

UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL

evidencijski broj nabave JN 1-24, procijenjene vrijednosti nabave 11.000,00 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja Narodne novine d.d., Savski Gaj XIII. 6, 10 000 Zagreb,čija je ukupna cijena 11.300,33 EUR bez PDV-a. Poliklinika SUVAG za navedeni predmet nabave ima osigurana sredstva.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.