Section for Therapy of Speech Disorders – Speech Pathology

Working time
Monda – Friday 7.00 – 20.00

hercigonja

Head: Darija Hercigonja Salamoni, prof.
phone: + 385 (0)1 4629 642
fax: +385 (0)1 – 46 55 166
E-mail: dherc@suvag.hr

Stručni tim: logopedi, fonetski ritmičar, psiholog, a po potrebi je uključen i fizioterapeut.

Logopedska dijagnostika
Dijagnosticiraju se pacijenti svih dobnih skupina s jezično-govorno-glasovnim teškoćama: smetnjama izgovora, poremećajima ritma i tempa govora, jezičnim smetnjama, poremećajima čitanja, pisanja i računanja, poremećajima glasa, komunikacijskim poremećajima.

individualni radLogopedska terapija

Terapijskim postupcima ispravljaju se govorne smetnje, izaziva ili ubrzava razvoj govora, pomaže u prevladavanju jezičnih teškoća te uklanjaju problemi fonacije.

Programi:

 • Terapiju smetnji izgovora
  • dislalija (Dyslalia)
 • Terapije različitih poremećaja ritma i tempa govora
  • mucanje (Balbuties)
  • brzopletost (Batharismus)
 • Terapije jezičnih smetnji – nerazvijen govor
  • disfazija (Dysphasia)
  • afazija (Aphasia)
 • Vježbe čitanja, pisanja i računanja
  • disleksija (Dyslexia)
  • disgrafija(Dysgraphia)
  • diskalkulija(Dyscalculia)
 • Terapije poremećaja glasa
  • disfonija (Dysphonia)
  • afonija (Aphonia)
  • rinofonija (Rhinophonia)
  • učenje ezofagealnog govora
 • Terapiju govora kod rascjepa nepca
  • nazalni govor (Rhinolalia aperta)

Ovisno o specifičnosti smetnje i dodatnim potrebama uz logopedski tretman provodi se i psihoterapija.
Psihoterapiju-play terapiju (terapiju igrom) provodi psiholog Službe za govorne poremećaje – Logopedije, a po potrebi se ostvaruje timska suradnja s psihijatrom Odsjeka dijagnostike.

renata_radeProvode se i neki drugi oblici verbotonalne rehabilitacije kao što je fonetska ritmika ( ritmičke stimulacije).
Pacijenti se po potrebi uključuju na fizikalnu terapiju.

Terapija se provodi individualno ili u manjim grupama – djeca (do 3 pacijenta). Izbor opreme i terapeuta određen je oblikom terapije u odnosu na vrstu poremećaja i kronološku dob pacijenta.

Logopedska terapija osim u Poliklinici SUVAG, na adresi Kneza Ljudevite Posavskog 10, provodi se na dislociranim prostorima na području grada Zagreba.

Potrebna je uputnica odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite (u protivnom troškove snosi korisnik).