Naručivanje

Naručivanje je moguće putem: 

 1. e-Naručivanja kod izabranog liječnika primarne zaštite
 2. web-obrascem
 3. e-mail poštom
 4. telefonom
 5. osobnim dolaskom na prijemni šalter u zgradi Dijagnostike Poliklinike SUVAG

Dodatne upute o svakom od ponuđenih načina naručivanja vidjet ćete odabirom na željeni pregled/pretragu!

Molimo Vas da se naručujete samo na jedan od ponuđenih načina.


Pregledi i pretrage:CENTAR ZA RANU REHABILITACIJU I PODRŠKU U ZAJEDNICI


 • informacije o logopedskoj dijagnostici za djecu do navršene 3 godine starosti i psihološkoj dijagnostici za djecu do 4 godine starosti možete dobiti na broj telefona: +385(0)91 4110 017, utorkom i petkom od 13.00 do 14.00h.

LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA DJECE DO NAVRŠENE 3 GODINE STAROSTI

Zbog specifičnosti kliničkog funkcioniranja i potrebne dijagnostičke obrade djece rane dobi  koja trebaju logopedsku dijagnostiku u Poliklinici SUVAG, narudžba se obavlja

 • osobnim dolaskom u Zgradu medicinske dijagnostike Poliklinike SUVAG (ulaz iz Lepušićeve), soba 7/prizemlje, utorkom  u vremenu od 12.30 do 13.30h.

MOLIMO VAS DA PONESETE SVU RANIJU MEDICINSKU I DRUGU DOKUMENTACIJU KOJA JE RELEVANTNA ZA GOVORNO-JEZIČNU ILI KOMUNIKACIJSKU PROBLEMATIKU zbog koje tražite dijagnostičku obradu u Poliklinici SUVAG.


PSIHOLOŠKO ISPITIVANJE DJECE DO NAVRŠENE 4 GODINE STAROSTI

Za psihološku dijagnostiku možete se naručiti tako da:

 • ispunite web obrazac: Polja označena (*) su obavezna
 • telefonom: +385(0)91 4110 017, utorkom od 13.00 do 14.00h
 • osobnim dolaskom u Zgradu medicinske dijagnostike Poliklinike SUVAG (ulaz iz Lepušićeve), soba 7/prizemlje, petkom u vremenu od 12.30 do 13.30h

U roku od 8 dana dobit ćete odgovor na Vaš upit.

Prilikom dolaska na pregled obavezno ponesite:

 • potvrdu o narudžbi
 • ako je izdana internu uputnicu liječnika specijaliste iz naše Ustanove
 • zdravstvenu iskaznicu i raspoloživu dokumentaciju/povijest bolesti u vezi pregleda kojeg tražite.


LOGOPEDSKA SLUŽBA ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU

LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA DJECE STARIJE OD 3 GODINE

Poštovani korisnici,

Za logopedsku dijagnostiku možete se naručiti na slobodne termine putem e-naručivanja. Narudžbu je moguće realizirati preko izabranog liječnika.

Osobno naručivanje moguće je na broj telefona ili osobnim dolaskom: 091/4110-017 od 12-14 sati ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom na adresi Ljudevita Posavkog 10a, prizemlje soba br. 7.

 • email: logopedija1@suvag.hr – molimo email koristiti samo u svrhu otkazivanja već zakazanog logopedskog termina uz razlog otkazivanja kako bi se pravovremeno organizirao rad logopeda u procesu dijagnostike

*Naručivanje putem emaila nije moguće i neće se razmatrati.EEG snimanje – DJECA do 7 god.

EEG sa cerebralnom kartografijom – ODRASLI i DJECA od 7 god.

VEP (evocirani vidni potencijali) – ODRASLI I DJECA od 7 god.NARUČIVANJE NA ABR/BERA, ASSR, TEOAE, DPOAE, VEMP

 • Uz prethodno poslanu uputnicu u e – sustav od nadležnog liječnika opće/obiteljske medicine – (uputnica A3, šifra djelatnosti 216000, otorinolaringologija )

Prilikom naručivanja obavezno je: 

 1. navesti ime i prezime, MBO – matični broj osiguranika s zdravstvene iskaznice, te kontakt tel. broj
 2. pripremiti povijest bolesti kod naručivanja telefonom  ili dostaviti povijest bolesti kod naručivanja putem e-maila.

telefon: +385-1- 4629-621, zvati u:
ponedjeljaksrijeda i petak od 12.30h – 13.30h,
utorak i četvrtak od 18.00h – 19.00h.

ili e-mail: bera@suvag.hr   

Molimo Vas da se naručujete samo na jedan od ponuđenih načina.

Prilikom dolaska na dijagnostičke pretrage obavezno je donijeti raniju med. dokumentaciju.


Specijalistički pregled (neurološki, neuropedijatrijski, fizijatrijski, psihijatrijski, otorinolaringološki, audiološki, fonijatrijski) naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr

Zbog bolesti dr.sc. Nadje Runjić, spec. neurologije  privremeno se obustavlja naručivanje na neurološke preglede.
Informacije o ponovnom uspostavljanju naručivanja  biti će objavljene čim se steknu potrebni uvjeti. 

Specijalističke pretrage – Audiometrije (tonska, govorne i verbotonalna), funkcionalne pretrage slušanja (OSP), Videonistagmografija, stabilometrija naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr

Psihološka dijagnostika naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr