Obavijest o terminima za logopedsku dijagnostiku i psihološku procjenu pacijenata do navršene 3 god. starosti

Poštovani korisnici,

Termini za logopedsku dijagnostiku za pacijente do navršene 3 godine starosti predviđeni za naručivanje putem e – maila: centar-rr@suvag.hr  popunjeni su do kraja svibnja 2022. g.

Termini za psihološku procjenu za pacijente do navršene 3 godine i 6 mjeseci starosti predviđeni za naručivanje putem e – maila: centar-rr@suvag.hr  popunjeni su do svibnja 2022. g.

Nove narudžbe za psihološku procjenu i logopedsku dijagnostiku u Centru za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici  putem e-maila: centar-rr@suvag.hr otvaraju se od 25.4.2022. g.

Upiti poslani prije tog datuma neće se uzimati u obzir.

S poštovanjem,
Centar za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici, Poliklinika SUVAG