Odluka o odabiru u postupku nabave – uredski potrošni materijal

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 02. ožujka  2022. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave

UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL

evidencijski broj nabave JN 3 -23, procijenjene vrijednosti nabave 10.000,00 € bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja

Narodne novine d.d., Savski gaj XIII. put 6, Zagreb, čija je cijena bez PDV-a 12.953,79 €, odnosno s PDV-om 16.192,24 €.  Poliklinika SUVAG Zagreb će imati osigurana financijska sredstva za navedeni predmet nabave.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.

Ravnateljica

izv.prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza