Ljetno radno vrijeme

Radi korištenja godišnjih odmora od 18.7. do 19.8. 2022. rad Poliklinike SUVAG odvija se u jutarnjoj smjeni od 7 do 15 sati.