Odluka o poništenju u postupku nabave – Voće, povrće i srodni proizvodi

Zagreb, 14. lipnja 2024.

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 14. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

u postupku nabave

VOĆE, POVRĆE I SRODNI PROIZVODI

evidencijski broj nabave JN 2-24, procijenjene vrijednosti nabave 9.300,00 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG jer u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.