ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 22. ožujka 2023. godine donosi ODLUKU O PONIŠTENJU U postupku nabave Adaptacija poslovnog prostora na odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG- izgradnja … Cijeli tekst / Continue reading

Ljetno radno vrijeme

Radi korištenja godišnjih odmora od 18.7. do 19.8. 2022. rad Poliklinike SUVAG odvija se u jutarnjoj smjeni od 7 do 15 sati.