Odluka o odabiru u postupku nabave – Voće, povrće i srodni proizvodi

Zagreb, 26. lipnja 2024.

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 14. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

u postupku nabave

VOĆE, POVRĆE I SRODNI PROIZVODI

evidencijski broj nabave JN 2-24, procijenjene vrijednosti nabave 9.300,00 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja Agro-vir d.o.o., Slavonska avenija 7, 10000 zagreb, čija je ukupna cijena 6.693,80 EUR bez PDV-a. Poliklinika SUVAG za navedeni predmet nabave ima osigurana sredstva.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.