Odluka o odabiru u postupku javne nabave – Kruh i krušni proizvodi

Zagreb, 1. srpnja 2024.

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 1. srpnja 2024. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave KRUH I KRUŠNI PROIZVODI

evidencijski broj nabave JN 3-24, procijenjene vrijednosti nabave 15.100,00 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja Klara d.d., Utinjska 48, 10 020 Zagreb, čija je ukupna cijena  14.951,00 EUR bez PDV-a.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.