Odluka o odabiru u postupku nabave – SOBOSLIKARSKI RADOVI

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 07. travnja 2023. godine donosi ODLUKU O ODABIRU U postupku nabave Soboslikarski radovi na odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije poliklinike suvag evidencijski broj … Cijeli tekst / Continue reading

Odluka o poništenju u postupku nabave – Adaptacija poslovnog prostora

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 07. travnja 2023. godine donosi ODLUKU O PONIŠTENJU U postupku nabave Adaptacija poslovnog prostora na odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG- izgradnja … Cijeli tekst / Continue reading

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 23. ožujka 2023. godine donosi ODLUKU O PONIŠTENJU U postupku nabave Soboslikarski radovi na odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG evidencijski broj … Cijeli tekst / Continue reading

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 22. ožujka 2023. godine donosi ODLUKU O PONIŠTENJU U postupku nabave Adaptacija poslovnog prostora na odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG- izgradnja … Cijeli tekst / Continue reading