Violeta donirala računalnu opremu

U četvrtak 3.12.2020., Violeta d.o.o. uručila je donaciju računalne opreme i higijenskih proizvoda Dječjem vrtiću Poliklinike SUVAG. Donirano je 10 stolnih računala, 3 prijenosna računala, 11 projektora i 2 pisača.

Donacija potrebne računalne opreme pomoći će u kvalitetnoj i učinkovitoj rehabilitaciji te ohrabriti stručnjake da se još više trude i opravdavaju povjerenje korisnika vrtića.

U ime djece, kao i njihovih roditelja, te zaposlenika ravnateljica Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG doc. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza i voditeljica Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG Snježana Pirkić, prof. zahvalile su direktoru Violete i suradnicima na razumijevanju potreba djece s oštećenjem sluha i/ili govora. U Poliklinici SUVAG ovo je druga akcija Violete koja je i ovog puta pokazala usmjerenost ne samo na kupce, već i cijelu zajednicu te posebno osjetljivost prema ranjivim skupinama društva.

Donacija Violete