Verbotonalni seminar – opći dio: 11. – 15. listopad 2021.

Verificirani programi

Polaznik je središnji čimbenik obrazovanja prema čijem se primarnom obrazovanju i zvanju, te daljnjem usmjerenju za obavljanje konkretnih poslova oblikuje provedba nastavnog plana i programa.

1. stupanj: Osnove teorije verbotonalnog sistema – Programa usavršavanja stručnjaka/inje za rad s osobama oštećena sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode.

  • 40 sati (30 sati predavanja, 10 sati vježbi)
  • Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 10 polaznika) (300 €)
  • 11. – 15. listopad 2021.

Kandidatima koji su nezaposleni odobrava se popust od 15%.
Zaposlenicima Poliklinike SUVAG odobrava se popust od 25 %.
Kotizacija se plaća u cijelosti prije početka seminara u kn po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Ako grupa ima manje od predviđenog broja polaznika cijena se razmjerno uvećava ili se edukacija, zbog premalog broja zainteresiranih kandidata, neće održati.
Za odobrenje popusta molimo nezaposlene polaznike da na upis donesu potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ugovor o stručnom osposobljavanju ili elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a.
Za uplatu kotizacije molimo Vas da se javite u računovodstvo ili na br. tel. 01/4629-604.

Molimo Vas da se prije početka seminara, a najkasnije do 3. listopada 2021. javite  Tajništvo u sobu 204/ I. kat  (zgrada OŠ Poliklinike SUVAG) u vremenu između 8,00 i 16,00 sati  (stanka 11,30 – 12,00h) kako bi se popunila upisnica, platili troškovi usavršavanja i sklopio Ugovor o usavršavanju. Prilikom upisa važno je da donesete presliku osobne iskaznice i presliku diplome/potvrde o završenom školovanju (ili možete poslati skenirane dokumente na e-mail (kadrovska@suvag.hr).

Ako imate dodatnih pitanja, možete se javiti na tel. 01/4629-616.

Uvjeti za upis

U program usavršavanja se može upisati osoba koja ima visoku stručnu spremu: završen odgovarajući diplomski studij: Medicinski, Filozofski, Edukacijsko-rehabilitacijski, Učiteljski, Prirodoslovno matematički, Kineziološki fakultet, Glazbenu akademiju ili Akademiju likovnih umjetnosti.

Prilikom upisa polaznik je dužan priložiti kopiju diplome o završenom diplomskom studiju.