Tko su kandidati za ugradnju umjetne pužnice?

Umjetna pužnica namijenjena je djeci i odraslim osobama kod kojih zbog jačine gubitka sluha nije moguće ostvariti slušanje adekvatno odabranim slušnim pomagalima. Brojni su činitelji koji mogu utjecati na korisnost umjetne pužnice, a važniji su dob kod operacije, prohodnost pužnice i provodljivost slušnog živca.

ump1

Najbolje rezultate u razvoju slušanja postiže se kod djece operirane u ranoj dobi, a kod odraslih osoba kada je do gubitka sluha došlo nakon razvoja govora. Odluku o operaciji donosi se timski nakon provedene prijeoperacijske dijagnostike.