Naručivanje za ABR, BERA, ASSR, VEMP, OAE


Za narudžbe zvati isključivo na telefon: 01/ 4629-621,
ponedjeljak, srijeda i petak od 12.30h – 13.30h,
utorak i četvrtak od 18.00h – 19.00h.

Prilikom dolaska na dijagnostičke pretrage obavezno je donijeti Povijest bolesti.