ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 23. ožujka 2023. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

U postupku nabave

Soboslikarski radovi na odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG

evidencijski broj nabave JN 9-23, procijenjene vrijednosti nabave 41.400,00 € bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG 15. ožujka 2023.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.