Odluka o odabiru u postupku nabave – VOĆE, POVRĆE I SRODNI PROIZVODI

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 15. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave VOĆE, POVRĆE I SRODNI PROIZVODI

evidencijski broj nabave JN 1-23, procijenjene vrijednosti nabave 9.300 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja AGRO – VIR d.o.o., Slavonska avenija 7, 10 000 Zagreb, čija je ukupna cijena 12.881,10 EUR bez PDV-a. Poliklinika SUVAG će imati osigurana financijska sredstva za navedeni predmet nabave.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.