Odluka o odabiru u postupku nabave – ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 22. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA NA ODJELU MEDICINSKE DIJAGNOSTIKE I REHABILITACIJE POLIKLINIKE SUVAG – IZGRADNJA SOBE ZA PRVOSTUPNICU SESTRINSTVA

evidencijski broj nabave JN 12-23, procijenjene vrijednosti nabave 20.200,00 € bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj internetskoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja RKHK INTERIJERI d.o.o., Posavska 98, Čista Mlaka, 10361 Sesvetski Kraljevec, čija je ukupna cijena 19.398,65 € bez PDV-a. 

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.