Odluka o odabiru u postupku nabave

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 19. rujna 2023. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

evidencijski broj nabave JN 6-23, procijenjene vrijednosti nabave 9.190,58 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen na adrese elektroničke pošte tri gospodarska subjekta, odabire se ponuda ponuditelja

Senso profi d.o.o., Vukomerička ulica 6, 10 410 Velika Gorica, čija je ukupna cijena 8.960,00 EUR bez PDV-a, odnosno s PDV-om 11.200,00 EUR.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.

Ravnateljica

izv.prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza