Termini za logopedsku i psihološku dijagnostiku za pacijente do 3 godine starosti su popunjeni

Poštovani korisnici,

Termini za logopedsku i psihološku dijagnostiku za pacijente do 3 godine starosti u Centru za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici ( skraćeno CRR)  popunjeni su do kraja prosinca 2022. g.

Nove narudžbe za logopedsku dijagnostiku otvaraju se 15.12.2022. g.

Nove narudžbe za psihološku dijagnostiku  su do daljnjeg zatvorene.

Načini i uvjeti naručivanja bit će neposredno prije početka narudžbe objavljeni na web stranici Poliklinike SUVAG.

Mail-ovi poslani u periodu od  25.7.do  15.12.2022. g. na adresu centar-rr@suvag.hr za nove narudžbe za  logopedsku dijagnostiku u CRR  neće se uzimati u obzir.

Centar za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici Poliklinika SUVAG, Zagreb