VTS

 

Verbotonalni sistem primjena

Verbotonalni sistem (VTS)
(originalni znanstveni pristup komunikaciji govorom)

 • teorija, metodologija, znanstvenoistraživački rad
 • konstrukcija elektroakustičke opreme (SUVAG/VERBOTON)

Verbotonalna metoda (VTM)
(primjena VTS-a na patologiju slušanja i govora)

 • dijagnostika slušnih oštećenja
 • dijagnostika poremećaja glasa i govora
 • rehabilitacija slušanja i govora slušno oštećenih osoba
 • reahabilitacija, edukacija i integracija djece oštećena sluha i/ili govora
 • terapija poremećaja govora i glasa
 • razvoj ne(dovoljno) razvijena govora
 • konstrukcija slušnih pomagala

Audiovizualna globalnostrukturalna metoda (AVGS) (primjena VTS-a na učenje živih jezika)

 • nastava stranih jezika
 • učenje materinskog jezika
 • alfabetizacija odraslih uz promociju zvanja
 • fonetsko i fonološko definiranje nacionalnih jezika (npr. afrički jezici)

POLIKLINIKA SUVAG, Zagreb

Središnja svjetska ustanova za razvoj verbotonalnog sistema i edukaciju stručnjaka u svim područjima primjene – Odluka Međunarodnog društva verbotonalne metode (1982.)