Verbotonalni seminar – prvi stupanj – siječanj 2018.

USAVRŠAVANJE STRUČNJAKA/INJE ZA RAD S OSOBAMA OŠTEĆENA SLUHA I/ILI GOVORA PRIMJENOM VERBOTONALNE METODE – PRVI STUPANJ – OSNOVE TEORIJE VERBOTONALNOG SISTEMA

 

Verbotonalni seminar – prvi stupanj – osnove teorije verbotonalnog sistema – održat će se od 21. – 26. siječnja 2018.

 

  • 40 sati (30 sati predavanja, 10 sati vježbi)
  • Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 10 polaznika) – 300 €

 

Kandidatima koji su nezaposleni odobrava se popust od 15%.
Kotizacija se plaća u cijelosti prije početka seminara u kn po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Ako grupa ima manje od predviđenog broja polaznika cijena se razmjerno uvećava.

 

Uvjeti za upis

 

U program usavršavanja se može upisati osoba koja ima visoku stručnu spremu: završen odgovarajući diplomski studij: (npr. medicinski, filozofski, edukacijsko-rehabilitacijski, učiteljski, prirodoslovno matematički, kineziološki fakultet, glazbenu ili likovnu akademiju).

Pri upisu polaznik je dužan priložiti kopiju diplome o završenom diplomskom studiju.

 

ON-LINE PRIJAVA

 

 

 

Prijave se primaju do 5. siječnja 2018.

Poliklinika SUVAG – Zagreb
Kneza Ljudevita Posavskog 10, p.p. 617
10 000 ZAGREB
Tel: +385 (0)1 46 29 603
Fax: +385 (0)1 46 55 166
e-mail: zagreb@suvag.hr