SUVAG znanstveno-nastavna baza i članica IALP-a

Nakon što smo krajem 2021 godine uspješno obilježili 60 godina osnutka i rada, nastavili smo sa aktivnostima koje doprinose širenju naše znanstveno-stručne djelatnosti.

Poliklinici SUVAG odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci dodijeljen je status znanstveno-nastavne baze Sveučilišta u Rijeci.

U ožujku 2022 godine, Poliklinika SUVAG kao afilijacija primljena je u članstvo ugledne znanstvene međunarodne organizacije IALP (International Association of Communication Sciences and Disorders).