Verificirani programi

 

Temeljem rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Škola stranih jezika SUVAG dobila je akreditaciju za izvođenje programa obrazovanja odraslih, i to programa učenja stranih jezika.

Akreditacija znači:

 • Svjedodžba Škole stranih jezika SUVAG postaje javna isprava s pravom upisa položenog stupnja u radnu knjižicu.
 • Programi učenja stranih jezika u Školi stranih jezika SUVAG postaju dio ukupnog obrazovanja Republike Hrvatske;

Sukladno zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/07 i 129/08) polaznik verificiranog programa za obrazovanje odraslih može biti osoba koja ima navršenih 15 godina života.

Akreditacija uključuje sljedeće programe:

 • engleski opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2);
 • engleski poslovni jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2);
 • njemački opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2);
 • njemački poslovni jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2;
 • talijanski opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2);
 • francuski opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2);
 • španjolski opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2);
 • portugalski opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2);
 • ruski opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2);
 • hrvatski opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Nastavni programi učenja stranih jezika izrađeni su sukladno smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira, temeljnog dokumenta Vijeća Europe, kojim se utvrđuju zajednički standardi učenja, poučavanja i vrednovanja znanja stranog jezika.
Nastava se odvija u modulima (najmanje 70 nastavnih sati) ili podmodulima, nakon kojih se provodi završna provjera znanja, te polaznici dobivaju diplomu o završenom modulu.
Završnom ispitu za postizanje referentnog europskog stupnja znanja stranog jezika polaznici mogu pristupiti nakon završenog obrazovanog razdoblja koje uključuje zakonom propisan broj nastavnih sati za svaki stupanj:

stupanj A1 – 140 nastavnih sati
stupanj A2 – 280 nastavnih sati
stupanj B1 – 560 nastavnih sati
stupanj B2 – 700 nastavnih sati
stupanj C1 – 980 nastavnih sati
stupanj C2 – 1120 nastavnih sati.

Nakon položenog završnog ispita za pojedini europski stupanj, polaznici dobivaju svjedodžbu koja je javno priznata isprava, a postignuti stupanj upisuje se u radnu knjižnicu.