Posebni programi

 

  • kreativne jezične radionice

kreativne jezične radionice 

  • individualne vježbe izgovora
  • poslovni jezik
  • strukovni jezik
  • pripreme za međunarodne ispite
  • jezični klubovi