Nastava u osnovnim školama

Dragi roditelji,
uključite i Vi svoje dijete
u programe učenja stranih jezika
u školskoj godini  2023./2024.!

JEZICI:

engleski, njemački, talijanski, španjolski i francuski

DOB DJECE:

  • za učenike od 1. – 4. razreda osnovne škole
  • mogućnost organiziranja tečajeva i za djecu od 5. – 8. razreda  osnovne škole

MJESTO ODRŽAVANJA  NASTAVE:

U P I S I:

u zimski semestar šk. god. 2023./2024.
od 19. do 23. 2. 2024. radnim danom od 8.00 do 20.00h
u Školi stranih jezika SUVAG

ili putem web-obrasca

Sve informacije, prijave i predbilježbe:

tel: 4629 661, 4629 614; mob.: 091 4110 353

mail: ssj@suvag.hr

web: www.suvag.hr; www.stranijezici-suvag.com