Nastava u osnovnim školama

Dragi roditelji,
uključite i Vi svoje dijete
u programe učenja stranih jezika
u školskoj godini  2021./2022.!

JEZICI:

engleski, njemački, talijanski, španjolski i francuski

DOB DJECE:

  • za učenike od 1. – 4. razreda osnovne škole
  • mogućnost organiziranja tečajeva i za djecu od 5. – 8. razreda  osnovne škole

MJESTO ODRŽAVANJA  NASTAVE:

U P I S I:

u Školi stranih jezika SUVAG od 20. 9. do 24. 9. 2021.  (10.00 – 14.00 i 16:00-18:00 h)

ili putem web-obrasca

SVE INFORMACIJE, PRIJAVE I PREDBILJEŽBE NA:

tel: 4629 661, 4629 614; mob.: 091 4110 353

mail: ssj@suvag.hr

web: www.suvag.hr; www.stranijezici-suvag.com