Odluka o produljenju nastavne godine 2019./2020.

Na temelju članka 33. Statuta Poliklinike za rehabiliaciju slušanja i govora SUVAG, Upravno vijeće Poliklinike SUVAG donijelo je na 36. sjednici, dana 28.2.2020. godine, Odluku o produljenju nastavne godine 2019./2020.

Nastavna godina 2019./2020. Osnovne škole Poliklinike SUVAG produljuje se do 19. lipnja 2020. godine.