Obilježavanje Svjetskog dana moždanog udara

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravsto u suradnji s Kličkim bolničkim centrom “Sestre milosrdnice”, Klinikom za neurologiju, Referentnim centrom za neurovaskularne poremećaje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Referentnim centrom za glavobolje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Referentnim centrom Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli organizira obilježavanje Svjetskog dana moždanog udara, s ciljem upoznavanja šire javnosti sa sve većim rizikom od moždanog udara, te podizanje razine svjesnosti o prepoznavanju i mogućnostima zbrinjavanja moždanog udara.

Pravodobnim prepoznavanjem znakova moždanog udara, te hitnom intervecijom i zbrinjavanjem u centrima specijaliziranim za liječenje moždanog udara, omogućava se rano liječenje koje drastično smanjuje mortalitet i morbiditet od moždanog udara.

Obilježavanje Svjetskog dana moždanog udara održati će se dana 29. listopada 2016. (subota) na Trgu Petra Preradovića u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.