OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

(objava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 07. 09. 2022. godine)

Poliklinika SUVAG obavještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj za poslove radnog mjesta Logoped – dva (2) izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, da su nakon provedenog natječaja izabrane:

Tatjana Žnidarec, mag. logoped i

Dora Kurtović, mag. logoped.

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Poliklinici SUVAG.

U Zagrebu, 26.9.2022. godine