Naručivanje za EEG snimanje – DJECA

Narudžbe za EEG snimanje za djecu na telefon 01/46 29 759, svaki radni dan između 13.00 i 13.30h, ili na e-mail: eeg-pedijatrija@suvag.hr

Prilikom naručivanja na dijagnostičke preglede i pretrage obavezno je dostaviti Povijest bolesti putem emaila.

Molimo Vas da se naručujete samo na jedan od ponuđenih načina.