Javni poziv

Po objavi br. 1./2015.  – izlet u Varaždin, Trakošćan

Dana 29. travnja 2015. godine, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu izleta u Varaždin, Trakošćan (JAVNI POZIV BR. 1./2015. ). Razmatrane su dvije (2) ponude pristigle u roku. Odabrana je ponuda putničke agencije RTA d.o.o. turizam, ugostiteljstvo i trgovina.

Povjerenstvo