Međunarodna verbotonalna udruga

 association_internationale_pour_la_method_verbotonale

Međunarodna verbotonalna udruga utemeljena je 1980. godine (Pariz, Francuska). Sjedište Udruge je u Parizu, a kako je Zagreb svjetsko središte za razvoj i primjenu verbotonalne metode, na Skupštini 2006. godine predloženo je da se sjedište premjesti u Zagreb.

Verbotonalna metoda i audiovizuelna strukturalno globalna metoda primjenjuju se u mnogim zemljama u svijetu, na svim kontinentima – u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora, edukaciji djece oštećena sluha i/ili govora, nastavi stranih jezika i svim oblicima bavljenja govornom komunikacijom. Stoga u pojedinim zemljama ili širim regijama djeluju nacionalne ili regionalne verbotonalne udruge, te Međunarodna verbotonalna udruga kao krovna strukovna asocijacija.

Ciljevi i zadaci Udruge:

  • koordinacija i suradnja nacionalnih udruga, verbotonalnih ustanova i stručnjaka na evaluaciji, unapređivanju i promicanju verbotonalne teorije i njezine primjene u svijetu
  • osnivanje verbotonalnih ustanova i edukacija stručnjaka za primjenu verbotonalne metode u dijagnostici, rehabilitaciji i edukaciji osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji
  • poticanje znanstvene djelatnosti i objavljivanje publikacija o dostignućima i istraživanjima na području patologije slušanja i govora i govorne komunikacije uopće
  • ostvarivanje brže i kvalitetnije razmjene informacija između ustanova i pojedinaca iz različitih sredina

 

Članovi Udruge

Verbotonalni sistem originalni je znanstveni pristup problemu govorne komunikacije (sluh, slušanje, govor i jezik), koji uključuje različita znanstvena i umjetnička područja (lingvističke, pedagoške, medicinske i tehničke znanosti, scenske, plesne i glazbene umjetnosti). Stoga su članovi Udruge znanstvenici i stručnjaci različitog profila zanimanja: fonetičari, logopedi, liječnici, pedagozi, psiholozi, odgajatelji, učitelji, inženjeri itd. – svi oni koji se na bilo koji način bave govornom komunikacijom i, posebno, dijagnostikom, rehabilitacijom i edukacijom osoba oštećena sluha i/ili govora.