Hrvatska verbotonalna udruga

hrvatska_verbotonalna_udruga

 

Hrvatska verbotonalna udruga članica je Međunarodne verbotonalne udruge a Zagreb je središnji centar za primjenu Verbotonalne metode.

Ciljevi i zadaci Udruge su stalno unapređivanje stručnog i znanstvenog rada u okviru verbotonalnog sistema, originalne znanstvene teorije na području govorne komunikacije koju je 1954. utemeljio akademik Petar Guberina.

Verbotonalna metoda i audiovizuelna strukturalno globalna metoda primjenjuju se u mnogim centrima u svijetu, na svim kontinentima u dijagnostici, rehabilitaciji slušanja i govora i svim oblicima bavljenja govornom komunikacijom.

Udruga djeluje na više razina

  • Stručna i znanstvena, koja doprinosi razvoju i primjeni verbotonalne metode
  • Aktivnosti osoba s problemima koje su bile, žele biti ili su sada uključene u neki od programa rehabilitacije i edukacije po verbotonalnoj metodi
  • Aktivnosti roditelja djece koja su u procesu rehabilitacije po verbotonalnoj metodi
  • Djelovanje pojedinaca ili skupina koje u svom radu osmišljavaju iskustva u svjetlu verbotonalne metode.

Metodološka polazišta verbotonalnog sistema sučeljavaju načela mnogih znanstvenih i umjetničkih disciplina: fonetike, lingvistike, scenske umjetnosti, plesa i glazbe, akustike, neurologije, neuroznanosti, fizijatrije, otorinolaringologije, psihologije, logopedije, edukacijskih i rehabilitacijskih te komunikacijskih znanosti, stoga je jedan od ciljeva Udruge potaknuti bržu i kvalitetniju razmjenu informacija o znanstvenim dostignućima i istraživanjima različitih ustanova i pojedinaca.

Hrvatska verbotonalna udruga aktivno sudjeluje u radu Međunarodne verbotonalne udruge, i koordinaciji nacionalnih udruga te institucija u kojima se primjenjuje verbotonalna metoda u zemljama gdje nema verbotonalnih udruga.

Nadamo se da ćete svojim sudjelovanjem u radu Udruge doprinositi ostvarenju ovih ciljeva.

Članom VT udruge može postati svaka pravna i fizička osoba koja djeluje u skladu sa statutom Udruge.

Godišnja članarina iznosi 100 kn.

Članarina se uplačuje na žiro račun,  IBAN: HR3123600001101363032


 

Poziv na redovnu izbornu Skupštinu Hrvatske verbotonalne udruge

Na temelju čl. 21. Statuta Hrvatske verbotonalne udruge, sazivam redovnu izbornu Skupštinu
koja će se održati u petak, 16. prosinca 2016. godine s početkom u 13.00 sati u Poliklinici SUVAG, dvorana Odjela dijagnostike, II. kat.

Predsjednica Hrvatske verbotonalne udruge
Snježana Pirkić, prof.

oziv na redovnu izbornu Skupštinu Hrvatske verbotonalne udruge - PDF


Poziv na radionicu

Cijenjene kolegice i kolege, pozivamo Vas na radionicu koja će se održati u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine u Poliklinici SUVAG Zagreb, u 10.45 sati. Voditeljica radionice je Chitra Arvind.

Naziv radionice: PRIMJENA PLESA U SHEILA KOTHAVALA INSTITUTE FOR DEAF  (INDIJA)

Radionica_Chitra Arvind - PDF

 


Poziv na redovnu Skupštinu Hrvatske verbotonalne udruge

Cijenjeni članovi, pozivamo Vas na redovnu Skupštinu Hrvatske verbotonalne udruge koja će se održati u srijedu, 23. rujna 2015. godine u 13.00 sati u Poliklinici SUVAG, dvorana Odjela dijagnostike, II. kat, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb.

 


Poziv na predavanje

Cijenjene kolegice i kolege, pozivamo Vas na predavanje koje će se održati u srijedu, 27. svibnja 2015. godine u Poliklinici SUVAG Zagreb, u 13. 00 sati. Predavač je dr. sc. Ana Gregl, prof. psiholog, a tema:

POREMEĆAJI PONAŠANJA KOD DJECE S GOVORNO-JEZIČNIM POTEŠKOĆAMA U PREDŠKOLSKOJ DOBI I EMOCIONALNA KOMPETENCIJA NJIHOVIH MAJKI

Poziv na predavanje - PDF

 


Poziv na predavanje

Cijenjene kolegice i kolege, pozivamo Vas na predavanje koji će se održat u četvrtak, 9. travnja 2015. godine u Poliklinici SUVAG Zagreb, u 13.00 sati. Predavač je dr. sc. Ivana Aras, dr. med. spec. ORL, fonijatar, a tema:

KVALITETA ŽIVOTA RODITELJA DJECE SA SMETNJAMA SLUHA I GOVORA

Natječaj za izbor ravnatelja - PDF

 


Poziv na predavanje 24. veljače 2015.

Cijenjene kolegice i kolege, pozivamo Vas na predavanje koji će se održat u utorak, 24. veljače 2015. godine u Poliklinici SUVAG Zagreb, u 13.00 sati. Predavač je dr. sc. Sanja Vlahović, dr. med. spec. ORL,  a tema:

VRIJEDNOSTI NEURALNE  POVRATNE TELEMETRIJE I PSIHOAKUSTIČKIH PARAMETARA KOD DJECE S UMJETNOM PUŽNICOM OVISNO O DOBI PRI OPERACIJI

Natječaj za izbor ravnatelja - PDF PROJEKTI

 

Hrvatska verbotonalna udruga realizirala je projekt „VRTULJAK IGARA – EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKE RADIONICE ZA DJECU I RODITELJE“ za koji je udruzi dodijeljena jednokratna financijska potpora iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2016.

Hrvatska verbotonalna udruga već dugi niz godina djeluje na resocijalizaciji i integraciji djece i mladih osoba oštećena sluha i /ili govora putem projekata. „VRTULJAK IGARA – EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKE RADIONICE ZA DJECU I RODITELJE“ projekt je koji smo proveli u svrhu poticanja razvoja slušanja i/ili govora i boljih odgojno – obrazovnih postignuća.

U razdoblju od 10. 05. 2016. – 18. 05. 2016., u sklopu obilježavanja Dana Petra Guberine,  u čast autoru verbotonalnog sistema (VTS) – originalne znanstvene teorije na području govorne komunikacije i elektroakustičkih aparata SUVAG konstruiranih prema verbotonalnim spoznajama, realizirali smo i ovaj projekt.

Ciljevi projekta su usmjereni na djecu oštećena sluha i/ili govora, na njihove obitelji, te stručnjake koji se u nekom segmentu svog profesionalnog rada bave djecom oštećena sluha i /ili govora.

Kratkoročni cilj ovog programa odnosio se na  provođenje radionica. Održali smo 2 tematske različite radionice pod naslovom Tražim zvuk i Od slova do riječi. Primjenjujući  VT metodu, voditelji radionica su demonstrirali  rehabilitacijsko – edukacijske igre, a potom ih odigrali zajedno. Radionicama je prethodila edukacija učitelja, odgajatelja i rehabilitatora o metodi i načinu provođenja istih. Svi su uz edukaciju dobili priručnik Vrtuljak igara  – verbotonalne edukacijske igre za poticanje kognitivnog i govorno-jezičnog razvoja.

Ovim projektom ostvarili smo, uz već spomenute, sljedeće ciljeve:

– podigli smo razine svijesti o sposobnostima djece s teškoćama i njihovim mogućnostima uključivanja u svijet koji ih okružuje,

– društvenu zajednicu informirali smo  o specifičnim problemima i mogućnostima osoba oštećena sluha i/ili govora putem web stranice Hrvatske verbotonalne udruge,

– podigli smo razinu kvalitete odgojno-obrazovnih postignuća djece oštećena sluha i/ili govora,

– unaprijedili smo rehabilitacijsku, odgojno – obrazovnu teoriju i praksu.

Roditelji i djeca će koristiti tehnike i znanja stečena na radionicama, te će uz dobivenu knjigu,  nastaviti kreativno i konstruktivno provoditi vrijeme odmora koje slijedi u ljetnim mjesecima. Svi roditelji pokazali su veliki interes za takav oblik radionica.

Realizacijom projekta stvorili smo neke od preduvjeta za podizanje razine svijesti o sposobnostima osoba s teškoćama i njihovim mogućnostima uključivanja u svijet koji ih okružuje.Hrvatska verbotonalna udruga realizirala je dva projekta uz financijsku potporu Grada Zagreb, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, u okviru programa od interesa za Grad Zagreb socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom iz proračuna Grada Zagreba za 2014. i 2015.

 

1. Program ranog učenja engleskog jezika za djecu s umjetnom pužnicom

Jedan od temelja Europske unije je mobilnost stanovništva i osiguranje jednakih mogućnosti za sve. Slijedom navedenog potrebno je posebnu pozornost posvetiti onim skupinama koje su, zbog svojih specifičnih poteškoća, u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge. Stoga je strane jezike, kao osnovni preduvjet i mehanizam mobilnosti i društvene inkluzije, potrebno približiti i djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Posebno se to odnosi na malu gluhu djecu kojima je ugrađenja umjetna pužnica, jer je rano učenje prepoznato i univerzalno prihvaćeno kao najprihvatljiviji i najučinkovitijih način razvijanja kompetencija na stranom jeziku.

 Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Adinda Dulčić

 Za preuzimanje prezentacije kliknite na ikonicu.

Evaulacija projekta:

Natječaj za izbor ravnatelja - PDF

Za pregled kliknite na ikonicu.2. Klub mladih Hrvatske verbotonalne udruge

Rad s mladima s teškoćama sluha i govora jedno je od područja djelovanja Hrvatske verbotonalne udruge.

Osnovni cilj projekta je korisno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih s oštećenjem sluha sa ciljem njihove integracije u zajednicu. Putem sporta promicali smo Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku diljem Europe. Mlade smo sustavno informirali o njihovim pravima i obvezama u zajednici te poticali poslodavce da zapošljavaju mlade s oštećenjem sluha.

Mladi s oštećenjem sluha, osim što su izravni korisnici, također su i nositelji aktivnosti Kluba mladih.

Projekt Klub mladih Hrvatske verbotonalne udruge mladima oštećena sluha omogućava da korisno i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme putem različitih radionica / aktivnosti.

Aktivnosti Kluba mladih tijekom 2014. i 2015. godine bile su: medicinska joga, pilates, sportske aktivnosti (mali nogomet, košarka, badminton i stolni tenis) i radionice engleskog jezika. Programom je obuhvaćeno 52-je mladih s oštećenjem sluha i/ili govora.

Kao posebnu vrijednost provođenja programa, istakli bi obuhvat mladih po završetku srednjoškolskog obrazovanja, prije uključivanje u tržište rada. Budući da, ova populacija predstavlja posebno rizičnu skupinu za koju nema predviđenih sustavnih programa,  ovakav oblik rada značajan je doprinos prevenciji eventualnih nepoželjnih oblika ponašanja.

 Voditelj projekta: Vladimir Prašin, prof.

 

Hrvatska verbotonalna udruga realizirala je 2013. i 2014. godine projekt Logopedska patronaža u obitelji osobe s afazijom uz financijsku potporu Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, u okviru programa od interesa za Grad Zagreb iz područja promicanja zdravlja

3. Logopedska patronaža u obitelji osobe s afazijom

Afazija je poremećaj jezika i govora nastao kao posljedica različitih oštećenja mozga (moždani udar, traumatska ozljeda mozga, tumori mozga, različite infekcije mozga). Osobe s afazijom često uz teškoće jezika i govora imaju i teškoće gutanja, motorike, računanja, prostorne i vremenske orijentacije koje udružene otežavaju oporavak osobe s afazijom i/ili nastavak svakodnevnog života. Unatrag nekoliko godina sve je veći broj radno sposobnih osoba koje obolijevaju od afazije.

Obzirom na stupanj i lokalizaciju ozljede mozga, različite su manifestacije afazija. Kod mnogih osoba javlja se privremena ili trajna nepokretnost koja takvim pacijentima otežava ili onemogućava dolazak u ustanovu zdravstvene skrbi radi provođenja terapije, a uz smanjen imunitet i prateće bolesti koje se javljaju kod osoba s afazijom, to predstavlja i svojevrstan rizik za njihovo zdravlje.

Kako bi se izbjegao rizik od ovakvih pratećih tegoba, temeljem dugogodišnjeg stručnog praćenja neophodno je provođenje patronažne logopedske terapije osoba s afazijom u njihovim domovima. Osoba se u svom domu osjeća sigurno, opušteno i s manjim umorom sudjeluje u logopedskoj terapiji, što povećava uspješnost terapije s pacijentom i povećava svrhovitost iste. Dolazak u obitelj pacijenta, logopedu olakšava kontakt s obitelji, omogućava bolji uvid u obiteljske odnose i omogućava mu kvalitetniji pristup tijekom savjetodavnog procesa, poglavito obzirom na komunikaciju s oboljelim članom obitelji i pružanje adekvatne podrške oboljelom u procesu njegove rehabilitacije. Član obitelji tijekom kraćeg ili dužeg vremena, a ponekad i doživotno preuzima ulogu skrbnika i u tome mu treba pomoći.

U ovom projektu se provodio logopedsko terapijski patronažni rad s oboljelim, savjetovanje članova obitelji kao bitnih sudionika u procesu oporavka pacijenta i to unutar obiteljskog doma, a interaktivno djelovanje logopeda i liječnika obiteljske medicine u procesu savjetovanja i edukacije pacijenta i njihovih obitelji omogućio je maksimalno rehabilitacijsko postignuće.

Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Adinda Dulčić

 Natječaj za izbor ravnatelja - PDF

Za preuzimanje letka kliknite na ikonicu.

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Hrvatske verbotonalne udruge i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.” Citirano prema Općim uvjetima koji se primjenjuju na Ugovore sklopljene u okviru javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz sredstava proračuna Grada Zagreba za 2016. (članak 8.)