Dječji vrtić Poliklinike SUVAG_2


O nama
Program
Djelatnici
Radno vrijeme
Kontakti
Online brošure i dokumenti


O nama

 

Dječji vrtić Poliklinike SUVAG ostvaruje odgojno-obrazovno-rehabilitacijske programe namijenjene djeci s oštećenjem sluha i djeci s jezično-govornim poremećajima.

Kompleksnim (integralnim) rehabilitacijsko-edukacijskim programima, provodimo rehabilitaciju slušanja, jezika i govora, pripremu za inkluziju u redovne vrtiće i osnovne škole te zajedničke aktivnosti s drugom djecom i pritom osiguravamo sveukupnu zaštitu i očuvanje zdravlja.

Logo DV SUVAG

Program

 

Kompleksni rehabilitacijsko-edukacijski program objedinjuje rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi po načelima verbotonalne metode.

Svakodnevni kompleksni odgojno-obrazovno rehabilitacijski program namijenjen je djeci s oštećenjem sluha i s govorno-jezičnim poremećajima u dobi od 3 do 7 godina.

S obzirom na trajanje, provodimo:

  • Cjelodnevni program (2 skupine)
  • Poludnevni program (18 skupina)
  • Višednevni dijagnostičko-opservacijski program (dva puta godišnje)

 “Pozdrav prirodi” u proljeće
 Poticanje jezično govornog razvoja –
“Igračke i mašta mogu svašta”
Stimulacije pokretom –
“Kap po kap”
 Srce kao “hvala”

 

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te Kurikuluma dječjeg vrtića.

Kurikulum Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG polazi od djeteta, temelji se na dobrom poznavanju njegovih interesa, razvojnih potreba i mogućnosti, postojećih znanja i razumijevanja, kognitivnih strategija i stilova učenja, kvalitete komunikacije, intelektualnih, kreativnih i drugih potencijala. Polazeći od humanističko razvojnog pristupa, koji je usklađen s individualnim razvojem svakog djeteta, potiče se cjelovit razvoj i odgoj svakog djeteta zasebno.

 

DV SUVAG_struktura

Uključivanje u program

 

Uključivanje u program moguće je na temelju preporuke dijagnostičkog tima Poliklinike SUVAG koji donosi odluku nakon provedenog multidisciplinarnog dijagnostičkog postupka.

Kriteriji za uključivanje su sljedeći:

DV SUVAG_u program

Roditelji ili zakonski zastupnik treba osobno ispuniti prijavnicu u tajništvu vrtića (II. kat, soba 15, ulaz iz Ulice Škendera Fabkovića).

Potrebna dokumentacija:

  • medicinska dokumentacija i preporuka dijagnostičkog tima Poliklinike SUVAG.
  • nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja odnosno rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta.

 

Popis dokumenata – za upis djece

Radi informacija o mogućnostima predbilježbe javiti se:
Snježana Pirkić, prof. logoped – voditeljica Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG
Ivona Radić Tatar, prof. logoped – voditeljica Službe za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi

 

Djelatnici

 

Voditeljica Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG:
Snježana Pirkić, prof. logoped.

fotografija_Pirkić

Stručni suradnici:
Psiholog: Tea Sladić, mag. psiholog
Psiholog: Iva Tadić, mag. psiholog
Viša medicinska sestra: Jelena Karačić, bacc. med. techn.
Socijalna radnica: Božica Vukmanović Mehić, mag. act. soc.

Administrativna tajnica:
Nada Šujeranović

Stručni djelatnici:
Voditelji odgojno-obrazovnih skupina-stručnjaci za rad s osobama s oštećenjem sluha i/li govorne komunikacije primjenom verbotonalne metode

Odgojitelj
Fonetski muzičari
Fonetski ritmičari

 

DV SUVAG_struc_djelatnici

Radno vrijeme

  • Tajništvo: 8.00 – 16.00
  • Cjelodnevni program: 7.00 – 17.00
  • Poludnevni program: 8.00 – 13.00 (prijepodnevni turnus), 13.00 – 18.00 (poslijepodnevni turnus)

 

Kontakti

Tajništvo

Telefon: +385 (0)1 4629 600,  +385 (0)1 4629 626
Faks: +385 (0)1 4655 166
E-pošta: vrtic@suvag.hr
2. kat, soba 15
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00
Primanje stranaka: 8.00 – 10.00 i 12.00 – 14.00

Administrativna tajnica

Nada Šujeranović

Telefon: +385 (0)1 4629 685,  +385 (0)1 4629 626
Faks: +385 (0)1 4655 166
E-pošta: nsujera@suvag.hr
2. kat, soba 15
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00

Voditeljica Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG

Snježana Pirkić, prof. logoped

Telefon: +385 (0)1 4629 625
E-pošta: spirkic@suvag.hr
2. kat, soba 16
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00

Voditeljica Službe za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi

Ivona Radić Tatar, prof. logoped

Telefon: +385 (0)1 4629 624
E-pošta: iradic@suvag.hr
2. kat, soba 14
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00

Psiholozi

Iva Tadić, mag. psiholog

Telefon: +385 (0)1 4629 695
E-pošta: itadic@suvag.hr
2. kat, soba 1
Radno vrijeme: prijepodnevni turnus 7.00 – 14.00, poslijepodnevni turnus 12.00 – 19.00

Tea Sladić, mag. psiholog

Telefon: +385 (0)1 4629 627
E-pošta: tsladic@suvag.hr
Prizemlje, soba 2
Radno vrijeme: prijepodnevni turnus 8.00 – 15.00, poslijepodnevni turnus 11.00 – 18.00

Viša medicinska sestra

Jelena Karačić, bacc. med. techn.

Telefon: +385 (0)1 4629 680
E-pošta: jkaracic@suvag.hr
Prizemlje, soba 11
Radno vrijeme: 8.00 – 15.00

Socijalna radnica

Božica Vukmanović Mehić, mag. act. soc.

Telefon: +385 (0)1 4629 620
E-pošta: bvukmanovic@suvag.hr
Centralna zgrada, suteren, soba 6A
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak 8.00 – 16.00, utorak i četvrtak 12.00 – 19.00

Kako do nas?

DV SUVAG_location map

Poveznica do lokacije

 

Online brošure i dokumenti

Dječji vrtić SUVAG

Kurikulum Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG

Godišnji plan i program
Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG

Sigurnosno-zaštitni i preventivni program

Prilagodba na vrtić

Popis dokumenata – za upis djece

Psiholog – Tea Sladić

Psiholog – Iva Tadić

 

Obratite nam se s povjerenjem!

DV SUVAG_priroda (2)