Informatika

U cilju informatičkog razvoja provodi se modernizacija sustava, a informatička se oprema stalno nadopunjuje i obnavlja. Na poslužitelju se pohranjuju i obrađuju zdravstveni i financijski podaci. Usavršava se i proširuje računalni ekspertni sustav za unos, praćenje i statističku obradu rezultata istraživanja.